TOPlist počítadlo.abz.cz
Ruční granát RG – 4

Ruční granát RG – 4


Ruční granát RG – 4

Ruční granát RG 4 je z hlediska jeho vlastností a použití granát útočný, nárazový reakční; při použití zesíleného pouzdra je však granátem obranným.

Vybuchuje bezpečně při jeho dopadu do vody, na ulehlý sníh, slámu, křoví apod. Méně citlivý je na dopad do prachového sněhu, vysoké trávy a vřesu. Při výbuchu se roztrhne na větší množství malých střepin se smrtícím účinkem v okruhu 5 až 10 m a zraňujícím účinkem až do 200 m.

Lze ho dobře použít ve volném terénu. Nehodí se však dobře pro házení v lese, v místnostech s překážkami, k házení do oken, úkrytů, protože vybuchuje při prvním nárazu na sklo nebo větev, nebo dojde k umrtvení granátu, protože se nestačí odvinout pásek vrhové pojistky. Granát lze házet z jakékoliv polohy.

Je velmi účinným bojovým prostředkem jak v útočném, tak i v obranném boji. Působí nejen tím, že střepinami zasahuje a vyřazuje živou sílu nepřítele, ale má i značný morální účinek.

Hlavní části

  • tělo granátu
  • zapalovač
  • náplň
  • pojistky

Rozměry a váhy granátu

Výška 84 mm
Průměr granátu 53 mm
Váha granátu 320 g
Váha trhaviny 105 g

Házení a činnost částí granátu

K přípravě házení se vydá povel ,,Granáty připravit!“ Na tento povel vyjme příslušník granát z kapsy nebo granátové sumky a uchopí jej do pravé (levé) ruky. Házení granátů se provádí na povel řídícího ,,Granáty!“

Na tento povel uchopí příslušník granát do pravé (levé) ruky, prst levé (pravé) ruky navleče do kroužku dopravní pojistky, otočí závlačkou dopravní pojistky nebo granátem o 90° na libovolnou stranu. Tím se přetrhne plombovací drátek a pohybem levé (pravé) ruky kolmo k ose granátu vytáhne vidlici dopravní pojistky. Přitom je třeba držet granát v ruce tak, aby prsty pravé (levé) ruky objímaly pásek vrhové pojistky, aby se nemohl odvinout.

Po hození granátu na cíl a odvinutí a vypadnutí vrhové pojistky je granát odjištěn. Po dopadu granátu na překážku v jakékoliv poloze, setrvačností překoná jedna z úderek odpor zpruhy, úderky se přiblíží k sobě – dojde k nápichu jehly s rozbuškou a granát je připraven k výbuchu.

Umrtvení granátu

Nestačí-li se za letu odvinout vrhová páska a granát předčasně narazí na překážku, nastává umrtvení granátu, a to:

  • vypadne-li nedopatřením z ruky a není-li dráha jeho letu delší 3-4 m
  • narazí-li házející rukou, v níž drží granát, na nějakou překážku (např. stěnu zákopu)
  • narazí-li granát při hodu na blízkou překážku
  • je-li granát prudce vržen na blížký cíl (4 - 15 m).