TOPlist počítadlo.abz.cz

Odkazy


Stránky zabývající se opevněním obecně

banner-buhkrycz.gifBUNKRY.CZ
- výborná stránka o čekoslovenském opevnění, s rozsáhlým archivem dobových fotografií

banner-ropikynet.jpgŘOPÍKY.NET
- vše o lehkém opevnění, s rozsáhlou databází

OPEVNĚNÍ.CZ
- elektronická databáze československého těžkého opevnění

banner-vojenstvicz.gifVOJENSTVÍ.CZ
- stránky o československé armádě, opevnění atd.

banner-armyfortcom.gifARMYFORT.COM
- vojenské muzeum Králíky

 

Jednotlivé stránky KVH, spolků, osobní stránky o opevnění apod.

BUNKR-BOHUMÍN.CZ
- klub vojenské histoire Bohumín, jenž rekonstruuje objekty MO-S 5 a MO-S 4

OPEVĚNÍ-MILOSTOVICE.COM
- klub vojenské historie Opava, který rekonstruuje několik objektů v okolí Milostovic

BUNKŘÍKY.3NEC.CZ
- opevnění pohledem ženy

banner-cslacz.gifČSLA.CZ
- stránky o československé lidové armádě

banner_cestyzaopevnenimnet.gifCESTYZAOPEVNĚNÍM.NET
- stránky o cestách za čs. opevněním a jinými zajímavostmi

www.csol.cz - Československá obec legionářská

www.uniprex.czjeden z nejlepších výrobců replik československých uniforem

 

Chotěbuzsko

CHOTĚBUZ.CZ
- oficiální web obce Chotěbuz

PENZION.TĚŠÍNSKO.CZ
- penzion Pod Zámkem v Chotěbuzi