TOPlist počítadlo.abz.cz

29. 09. 2014 - Pietní akt Třinec a Jablunkov


29.09.2014 jsme byli uctít památku zastřelených Dozorců Finanční stáže.

dozorce finanční stráže Rudolf Josiek 

se narodil 2. prosince 1914 v Třinci Lyžbicích jako druhé dítě po dceři Amálii (později Bobkové) dva týdny poté, co zahynul jeho otec v 1. světové válce.
Matka Eva Josieková rozená Bujoková pocházela z Nebor a otec Rudolf Josiek ze Stonavy u Karviné, kde pracoval jako pekař v Dělnickém domě.
Rudolf Josiek vychodil obecnou a měšťanskou školu s velmi dobrým prospěchem, rád by se věnoval dalšímu studiu, ale na to nebyly peníze. V pozdějších letech si kupoval za ušetřené peníze knihy a takto se dál vzdělával. Vyučil se radiomechanikem. Po ukončení vojenské prezenční služby zůstal u armády jako délesloužící v hodnosti četaře. Asi po roce služby v armádě byl přijat k Finanční stráži do Hazlova u Aše. Tam sloužil necelý rok.
Když začaly v pohraničí řádit bandy Henleinovců, byl přidělen ke střežení železničního přejezdu u Františkových Lázní. kde padl při přestřelce u Horních Loman (dnes součást Františkových Lázní)s Henleinovci jako dozorčí finanční stráže dne 28.9.1938 v časných ranních hodinách. Rudolf Josiek byl zastřelen jako jeden z prvních obětí nacismu.
V místě, kde Rudolf Josiek padl, byl přičiněním jeho spolubojovníků a pod patronací Místní jednoty Svazu protifašistických bojovníků ve Františkových Lázních vybudován pomník.
(Vzhledem k tomu, že 1.10.1938 čsl. vláda přijala Mnichovský diktát a polská vláda doručila ultimátum o připojení Těšínska, a protože čsl. vláda vyslovila souhlas s odstoupením Těšínska proběhlo ihned zabírání Sudet a Těšínska vojsky Německa a Polska, čímž vznikl problém s převozem tělesných pozůstatků k pohřbu do Třince.)
Rudolf Josiek byl v tomto hrobě pohřben s vojenskými poctami za účasti čestné roty Finanční stráže z Frýdku Místku dne 2.10.1938.

PATJ2014-01.jpgPATJ2014-02.jpgPATJ2014-03.jpgPATJ2014-04.jpg

pom.dozorce finanční stráže Josef OCZKO

Narozen 13. července 1913 v Jablunkově (okr. Český Těšín), dne 28. září 1938 utrpěl průstřel prsou při přepadu hlídky SOS ve Švarcavě, pohřben v obci Bělá. Družstvo SOS nacházející se v obci Švarcava čítalo celkem 11 mužů. Velitelem družstva byl od počátku insp. II. tř. fin. stráže Jiří Uldrych; koncem září 1938 převzal velení dozorce Antonín Rais. V druhé polovině září bylo družstvo několikráte napadeno členy Freikorpsu, kteří překročili státní hranice, a při přestřelkách byli resp. František Kantek a doz. František Hora raněni a doz. Josef Oczko zastřelen.
Přestože družstvo SOS bylo několikráte napadeno, setrvalo na místě až do doby, kdy byl nařízen ústup z hranice. Dne 30. září ve 24 hod. byl velitelem praporu SOS Domažlice podplukovníkem Herklocem dán rozkaz k ústupu na nově stanovenou demarkační čáru. Příslušníci SOS vzali s sebou veškerou výzbroj, výstroj a ustupovali spořádaně přes obce Rybník, Bezvěrov, Mutěnín, Poběžovice a Blížejov do Osvračína, kam dorazili 8. října. Zde, na nové demarkační čáře, bylo zřízeno nové odd. fin. stráže. Z příslušníků družstva byl doz. František Hora za okupace Němci vězněn a doz. Bohumil Hovorka padl v květnu 1945 při povstání v Praze.

PATJ2014-05.jpgPATJ2014-06.jpgPATJ2014-07.jpg

ČEST JEJICH PAMÁTCE !!!