TOPlist počítadlo.abz.cz

Pohraniční stráž 1951 - 1991


V rámci našeho muzea máme jeden objekt lehkého opevnění uveden do stavu tzv. poválečné reaktivace. Mimo jednotek ČSLA, které měli tyto objekty v případě války obsadit, se na obraně a ostraze hranic podíleli jednotky pohraniční stráže.

Mnoho lidí považuje příslušníky PS za krvelačné bestie, které stříleli na hranicích bez varování, pro jiné to byli hrdinové...
Nesporným faktem je, že měli stejné úkoly jako dávní Chodové, příslušníci finanční stráže nebo hraničáři z dob první Československé republiky. Tím úkolem byla ostraha a obrana hranic. Měli tak zabránit nelegálním přechodům hranic, pašování zbraní a zboží různého druhu a taktéž se podílet, v případě válečného konfliktu, na obraně vlasti.
 
Téma pohraniční stráže je vcelku specifické a obsáhlé, proto se postupně pokusíme na naších stránkách zveřejňovat různé informace týkajících se této složky.

Prozatím si představíme výstroj a výzbroj používanou na přelomu 70. a 80. let minulého století

 

         Výstroj                                                             Výzbroj

vystrojPS2016.jpg